1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vakıfımızın Amacı

Temel Değerlerimiz

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak, Vatanımıza, devletimize ve dinimize bağlı olmak, Her çeşit aşırılıktan uzak ve orta yolda bulunmak, Faaliyetlerimizi genel ahlak kurallarına uygun yürütmek, Ülke birliğine, Cumhuriyete ve demokratik sisteme bağlı olmak, Hoşgörü ve çalışkanlık üzere olmak, hayata bakış esaslarımızdır.

Vakfımızın Vizyonu

Vakıf, insanlıkla birlikte var olan, ancak İslâm ile birlikte yaygınlaşan iyi­lik, şefkat ve dayanışma duygularının şaha kalkan abidesidir. İslam toplumunda vakıf, coğrafyayı vatanlaştıran; serveti hiz­mete dönüştürerek vatanı iktisadî, iç­timaî ve kültürel müesseselerle dona­tan; insanları sevgi, saygı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma ağlarıyla birbirine bağlayarak bütünleştiren; mazi, hal ve istikbal arasında köprü kurarak tarih şu­urunu canlı tutan bir medeniyet unsuru olmuştur. Vakıflar, geliştirdiği sosyal yardım müesseseleri ile sadece İnsan şahsiye­tinin korunmasıyla yetinmemiş, toplum­ devlet bütünlüğünü de sağlamıştır.

Vakfımızın Misyonu

Öncelikle Bozkırlılar arası münasebetleri kuvvetlendirmek, ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs, kredi temin etmek onlara pansiyon yurt gibi yerler tutup onların en iyi şekilde vatana, millete yararlı birer insan olmalarını sağlamak.

Kimsesiz ve mağdur Bozkırlı aile ve kişilere maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, fakir ve hastaların tedavisi için köylere sağlık taramaları gerçekleştirerek ilaçlarını temin etmek.

Köylerimizin her türlü problemlerini tespit edip bunların çözümü için resmi kurum ve kuruluşlar nezrinde işlerin takipçisi olmak.

Köylüler ve köyler arasındaki irtibat ve diyalogu kuvvetlendirmek, birlik ve beraberliği sağlamak.

Her zaman sizlerle işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmalarımıza bundan sonrada aynı anlayış ve daha da artan tempo ile devam edecektir.

Çalışma bizden muvaffakiyet ALLAH (c.c.) ' tandır

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

 fb haberler sol

yurt-proje-sol

burs-sartlari-sol-2

burs-alanlar-sol

foto-galeri

video-galeri

ogrencilerin-kaleminden

vefat-edenler

vakif-bulteni-sol-2