1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bozkır Temsilciliği Hakkında

Tanımı: Vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi temsil eder.

Bozkır  Temsilcisinin Görevleri:

  1. Vakıf Merkez Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapmak,
  2. Verilen yetkiler doğrultusunda vakıf adına ilçe de  çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,
  3. Vakıf adına bölgesinde aidatların  ve bağışların toplanmasını sağlamak .
  4. Bölgesinde gelir getirici faaliyetleri araştırmak vakıf adına girişimlerde bulunmak ve Merkez Yönetim Kurulunu yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgilendirmek,
  5. Bölgesindeki temsilci ve vakıf üyelerinin istediği her türlü çalışmayı bir rapor şeklinde hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna iletmek,
  6. Bölgesinde yürütülen projeleri takip etmek ve vakıf adına faaliyetlerde bulunmak,
  7. Bölgesinde vakfın yayınlarının dağıtımını sağlamak/sağlattırmak.

 fb haberler sol

yurt-proje-sol

burs-sartlari-sol-2

burs-alanlar-sol

foto-galeri

video-galeri

ogrencilerin-kaleminden

vefat-edenler

vakif-bulteni-sol-2